Tỉ giá ngoại tệ 5.6: USD tăng không ngừng, nhà đầu tư vội vàng mua gom

Tỉ giá ngoại tệ 5.6: USD tăng không ngừng trong thời gian qua. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 5.6: USD tăng không ngừng trong thời gian qua. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 5.6: USD tăng không ngừng trong thời gian qua. Ảnh TL
Lên top