Tỉ giá ngoại tệ 3.8: Ồ ạt bán tháo, USD rơi, giá vàng ngày càng rớt dài

Tỉ giá ngoại tệ 3.8: Giá USD và giá vàng cùng sụt giảm. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 3.8: Giá USD và giá vàng cùng sụt giảm. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 3.8: Giá USD và giá vàng cùng sụt giảm. Ảnh: TL
Lên top