Tỉ giá ngoại tệ 30.4: Fed giữ vững lập trường, USD chưa dừng đà rơi

Lên top