Tỉ giá ngoại tệ 29.6: USD áp sát đỉnh 2 tháng, giá vàng "tuột xích"

Tỉ giá ngoại tệ 29.6: Áp sát đỉnh 2 tháng, USD tăng, giá vàng "tuột xích". Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 29.6: Áp sát đỉnh 2 tháng, USD tăng, giá vàng "tuột xích". Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 29.6: Áp sát đỉnh 2 tháng, USD tăng, giá vàng "tuột xích". Ảnh: TL
Lên top