Tỉ giá ngoại tệ 2.7: Nhu cầu mua tăng, giá USD và giá vàng đồng loạt tăng

Tỉ giá ngoại tệ 2.7: Giá USD và giá vàng đồng loạt tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 2.7: Giá USD và giá vàng đồng loạt tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 2.7: Giá USD và giá vàng đồng loạt tăng. Ảnh: TL
Lên top