Tỉ giá ngoại tệ 26.7: Đứt mạch tăng, USD giảm nhẹ, vàng được đà bật tăng

Tỉ giá ngoại tệ 26.7: Giá USD tự do trong nước neo vùng giá thấp, giá vàng phục hồi nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 26.7: Giá USD tự do trong nước neo vùng giá thấp, giá vàng phục hồi nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 26.7: Giá USD tự do trong nước neo vùng giá thấp, giá vàng phục hồi nhẹ. Ảnh TL
Lên top