Tỉ giá ngoại tệ 26.4: USD rơi vùng giá thấp, cơ hội vàng cho nhà đầu tư

Tỷ giá ngoại tệ 26.4: Giá USD giảm trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung vào thông điệp từ cuộc họp của Fed. Ảnh: TL
Tỷ giá ngoại tệ 26.4: Giá USD giảm trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung vào thông điệp từ cuộc họp của Fed. Ảnh: TL
Tỷ giá ngoại tệ 26.4: Giá USD giảm trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung vào thông điệp từ cuộc họp của Fed. Ảnh: TL
Lên top