Tỉ giá ngoại tệ 2.6: USD tăng nhẹ, thoát khỏi đáy sâu 5 tháng

Tỉ giá ngoại tệ 2.6: Giá USD nhích nhẹ, giá vàng ụt khỏi mốc 1.900 USD/ounce. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 2.6: Giá USD nhích nhẹ, giá vàng ụt khỏi mốc 1.900 USD/ounce. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 2.6: Giá USD nhích nhẹ, giá vàng ụt khỏi mốc 1.900 USD/ounce. Ảnh TL
Lên top