Tỉ giá ngoại tệ 25.7: USD chợ đen rớt vùng giá thấp, vàng tăng nhẹ trở lại

Tỉ giá ngoại tệ 25.7: Giá USD thế giới ổn định trong khi giá USD tự do trong nước sụt giảm, giá vàng phục hồi nhẹ. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 25.7: Giá USD thế giới ổn định trong khi giá USD tự do trong nước sụt giảm, giá vàng phục hồi nhẹ. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 25.7: Giá USD thế giới ổn định trong khi giá USD tự do trong nước sụt giảm, giá vàng phục hồi nhẹ. Ảnh: TL
Lên top