Tỉ giá ngoại tệ 25.1: USD chợ đen chót vót, cơ hội vàng để đầu tư nóng

Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng. Ảnh TL
Lên top