Tỉ giá ngoại tệ 22.7: USD giảm, Euro rơi, nhà đầu tư quay sang mua vàng

Tỉ giá ngoại tệ 22.7: Giá USD giảm trong khi giá vàng hồi nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 22.7: Giá USD giảm trong khi giá vàng hồi nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 22.7: Giá USD giảm trong khi giá vàng hồi nhẹ. Ảnh TL
Lên top