Tỉ giá ngoại tệ 20.7: Ồ ạt mua gom, USD chọc đỉnh 3 tháng, vàng tăng nhẹ

Tỉ giá ngoại tệ 20.7:  giá USD bật tăng chạm đỉnh 3 tháng, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 20.7: giá USD bật tăng chạm đỉnh 3 tháng, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 20.7: giá USD bật tăng chạm đỉnh 3 tháng, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top