Tỉ giá ngoại tệ 19.7: USD vụt tăng chọc đỉnh 3 tháng, giá vàng rớt sâu

Tỉ giá ngoại tệ 19.7: Giá USD tăng trong khi giá vàng tụt dốc. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 19.7: Giá USD tăng trong khi giá vàng tụt dốc. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 19.7: Giá USD tăng trong khi giá vàng tụt dốc. Ảnh TL
Lên top