Tỉ giá ngoại tệ 1.7: USD bật cao chọc đỉnh 3 tháng, giá vàng rục rịch tăng

Tỉ giá ngoại tệ 1.7: Giá USD tăng nóng, giá vàng dừng đà tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 1.7: Giá USD tăng nóng, giá vàng dừng đà tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 1.7: Giá USD tăng nóng, giá vàng dừng đà tăng. Ảnh: TL
Lên top