Tỉ giá ngoại tệ 16.5: USD chợ đen giảm sâu, vàng rục rịch tăng

Tỉ giá ngoại tệ 16.5: USD giảm sâu là yếu tố thuận lợi cho giá vàng tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 16.5: USD giảm sâu là yếu tố thuận lợi cho giá vàng tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 16.5: USD giảm sâu là yếu tố thuận lợi cho giá vàng tăng. Ảnh: TL
Lên top