Tỉ giá ngoại tệ 15.5: Lo ngại lạm phát, USD chợ đen giảm sâu

Tỉ giá ngoại tệ 15.5: USD giảm sâu là yếu tố thuận lợi cho giá vàng tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 15.5: USD giảm sâu là yếu tố thuận lợi cho giá vàng tăng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 15.5: USD giảm sâu là yếu tố thuận lợi cho giá vàng tăng. Ảnh: TL
Lên top