Tỉ giá ngoại tệ 12.7: Giá USD suy yếu, vàng bước vào sóng mới

Tỉ giá ngoại tệ 12.7: USD giảm, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 12.7: USD giảm, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 12.7: USD giảm, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top