Tỉ giá ngoại tệ 11.7: Lo ngại đẩy giá USD suy yếu, vàng được đà bật cao

Tỉ giá ngoại tệ 11.7: USD giảm, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 11.7: USD giảm, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 11.7: USD giảm, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top