Tỉ giá ngoại tệ 11.6: Lạm phát Mỹ vọt đỉnh 13 năm, USD ổn định trước bão tố

Tỉ giá ngoại tệ 11.6: Giá USD ổn định sau khi chỉ số CPI của Mỹ công bố. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 11.6: Giá USD ổn định sau khi chỉ số CPI của Mỹ công bố. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 11.6: Giá USD ổn định sau khi chỉ số CPI của Mỹ công bố. Ảnh TL
Lên top