Tỉ giá ngoại tệ 11.5: USD nhích nhẹ, cơ hội vàng để đầu tư

Tỉ giá ngoại tệ 11.5: USD chợ đen giảm trong khi giá USD thế giới bật tăng nhẹ. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 11.5: USD chợ đen giảm trong khi giá USD thế giới bật tăng nhẹ. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ 11.5: USD chợ đen giảm trong khi giá USD thế giới bật tăng nhẹ. Ảnh: TL
Lên top