Tỉ giá ngoại tệ 11.1: Sức ép lớn, giá USD chợ đen bật tăng

Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 10.1: Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng . Ảnh TL
Lên top