Thủy điện Vĩnh Sơn 5 sạt lở nghiêm trọng, phải ngừng hoạt động

Lên top