Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ qua tràn từ 17h ngày 1.12