Thủy điện Sông Bung 5 bị rao bán với giá khởi điểm 1.390 tỉ đồng

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đã được rao bán 3 lần.
Ảnh:  EVNPECC1.
Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đã được rao bán 3 lần. Ảnh: EVNPECC1.
Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 đã được rao bán 3 lần. Ảnh: EVNPECC1.
Lên top