Thủy điện Sơn La cán mốc sản lượng phát điện 100 tỉ kWh

Thủy điện Sơn La được EVN giao nhiệm vụ quản lý và vận hành 2 nhà máy thủy điện lớn là Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu. Ảnh: EVN
Thủy điện Sơn La được EVN giao nhiệm vụ quản lý và vận hành 2 nhà máy thủy điện lớn là Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu. Ảnh: EVN
Thủy điện Sơn La được EVN giao nhiệm vụ quản lý và vận hành 2 nhà máy thủy điện lớn là Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu. Ảnh: EVN
Lên top