Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thụy Điển sẽ là quốc gia không tiền mặt