Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG: Các công ty tư vấn, thẩm định - họ là ai?

MobiTV là sản phẩm sau khi MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Ảnh: HẢI NGUYỄN
MobiTV là sản phẩm sau khi MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Ảnh: HẢI NGUYỄN
MobiTV là sản phẩm sau khi MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top