Thương vụ 5 tỉ USD tỉ phú Thái mua cổ phần Sabeco giờ ra sao?

Tỉ phú Thái sở hữu 53,59 cổ phần tại Sabeco thông qua công ty con Vietnam Beverage.
Tỉ phú Thái sở hữu 53,59 cổ phần tại Sabeco thông qua công ty con Vietnam Beverage.
Tỉ phú Thái sở hữu 53,59 cổ phần tại Sabeco thông qua công ty con Vietnam Beverage.
Lên top