"Thượng tầng" Eximbank rối ren, hoạt động kinh doanh không thể khởi sắc

Câu chuyện về nhân sự cấp “thượng tầng” ở Eximbank được xem là vấn đề nan giải mà trong nhiều năm qua vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa các nhóm cổ đông lớn. Ảnh: A. Quang
Câu chuyện về nhân sự cấp “thượng tầng” ở Eximbank được xem là vấn đề nan giải mà trong nhiều năm qua vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa các nhóm cổ đông lớn. Ảnh: A. Quang
Câu chuyện về nhân sự cấp “thượng tầng” ở Eximbank được xem là vấn đề nan giải mà trong nhiều năm qua vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa các nhóm cổ đông lớn. Ảnh: A. Quang
Lên top