Thương những con tàu

Sửa chữa tàu vỏ thép tại xí nghiệp đóng tàu Tam Quan. Ảnh: Xuân Nhàn
Sửa chữa tàu vỏ thép tại xí nghiệp đóng tàu Tam Quan. Ảnh: Xuân Nhàn
Sửa chữa tàu vỏ thép tại xí nghiệp đóng tàu Tam Quan. Ảnh: Xuân Nhàn
Lên top