Thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam cách ly 14 ngày để mua vải thiều

Dự kiến sẽ có khoảng 700 thương nhân Trung Quốc đến Bắc Giang để thu mua vải thiều. Ảnh: Khánh Thơ
Dự kiến sẽ có khoảng 700 thương nhân Trung Quốc đến Bắc Giang để thu mua vải thiều. Ảnh: Khánh Thơ
Dự kiến sẽ có khoảng 700 thương nhân Trung Quốc đến Bắc Giang để thu mua vải thiều. Ảnh: Khánh Thơ
Lên top