Thương mại Việt Nam -Trung Quốc không bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19

Quả vải của Việt Nam được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Ảnh: Vũ Long
Quả vải của Việt Nam được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Ảnh: Vũ Long
Quả vải của Việt Nam được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Ảnh: Vũ Long
Lên top