Thương mại điện tử Việt: Tỉ lệ đơn hàng ảo cao và mua cầm chừng

Vấn đề lớn nhất về niềm tin trong TMĐT Việt Nam là chất lượng hàng hóa (ảnh:P.K).
Vấn đề lớn nhất về niềm tin trong TMĐT Việt Nam là chất lượng hàng hóa (ảnh:P.K).
Vấn đề lớn nhất về niềm tin trong TMĐT Việt Nam là chất lượng hàng hóa (ảnh:P.K).
Lên top