Thương mại điện tử: Nội - ngoại bất phân thắng bại

Dù có lượng truy cập trên ứng dụng di động nhiều thứ hai, nhưng tính chung quí III/2019 Lazada vẫn bị lọt khỏi tốp 4 sàn thương mại điện tử được truy cập nhiều nhất ở Việt Nam (ảnh: PK).
Dù có lượng truy cập trên ứng dụng di động nhiều thứ hai, nhưng tính chung quí III/2019 Lazada vẫn bị lọt khỏi tốp 4 sàn thương mại điện tử được truy cập nhiều nhất ở Việt Nam (ảnh: PK).
Dù có lượng truy cập trên ứng dụng di động nhiều thứ hai, nhưng tính chung quí III/2019 Lazada vẫn bị lọt khỏi tốp 4 sàn thương mại điện tử được truy cập nhiều nhất ở Việt Nam (ảnh: PK).
Lên top