Thương mại điện tử: Nhu cầu tăng nhưng chuỗi cung ứng đứt gãy

Vào nửa đầu tháng 7.2021, website bán hàng trực tuyến của hệ thống Co.opmart có rất ít mặt hàng, và việc đặt hàng qua web cũng ngưng trệ trong nhiều thời điểm. Ảnh: Thế Lâm.
Vào nửa đầu tháng 7.2021, website bán hàng trực tuyến của hệ thống Co.opmart có rất ít mặt hàng, và việc đặt hàng qua web cũng ngưng trệ trong nhiều thời điểm. Ảnh: Thế Lâm.
Vào nửa đầu tháng 7.2021, website bán hàng trực tuyến của hệ thống Co.opmart có rất ít mặt hàng, và việc đặt hàng qua web cũng ngưng trệ trong nhiều thời điểm. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top