Thương mại điện tử dùng tiền mặt: Sao “tội đồ” cứ là người tiêu dùng?

Cổng thanh toán được tích hợp vào điện thoại có thể thanh toán một chạm không dùng tiền mặt (ảnh: PK).
Cổng thanh toán được tích hợp vào điện thoại có thể thanh toán một chạm không dùng tiền mặt (ảnh: PK).
Cổng thanh toán được tích hợp vào điện thoại có thể thanh toán một chạm không dùng tiền mặt (ảnh: PK).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top