Thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ tăng trưởng mạnh

Thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ nhiều lạc quan, Ấn Độ tăng nhập khẩu chè từ Việt Nam. Ảnh minh họa: Vũ Long
Thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ nhiều lạc quan, Ấn Độ tăng nhập khẩu chè từ Việt Nam. Ảnh minh họa: Vũ Long
Thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ nhiều lạc quan, Ấn Độ tăng nhập khẩu chè từ Việt Nam. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top