Thương lái Trung Quốc “múa tay trong bị” làm giá hồ tiêu thế nào?

Từ cuối tháng 7.2017 đến nay, thị trường hồ tiêu đang bị thương lái Trung Quốc gây nhiễu giá. Ảnh: Kh.V
Từ cuối tháng 7.2017 đến nay, thị trường hồ tiêu đang bị thương lái Trung Quốc gây nhiễu giá. Ảnh: Kh.V
Từ cuối tháng 7.2017 đến nay, thị trường hồ tiêu đang bị thương lái Trung Quốc gây nhiễu giá. Ảnh: Kh.V
Lên top