Thương lái không dám vào mua, gần 100.000 tấn lúa Bạc Liêu chờ ngoài đồng

Thương lái muốn vào mua lúa tại huyện Vĩnh  Lợi, tỉnh Bạc Liêu phải được xét nghiệm PCR, trong thời gian chờ kết quả không được tiếp xúc gần dân, lúa được chở từ ghe khác đến ghe tập kết. Ảnh: Nhật Hồ
Thương lái muốn vào mua lúa tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu phải được xét nghiệm PCR, trong thời gian chờ kết quả không được tiếp xúc gần dân, lúa được chở từ ghe khác đến ghe tập kết. Ảnh: Nhật Hồ
Thương lái muốn vào mua lúa tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu phải được xét nghiệm PCR, trong thời gian chờ kết quả không được tiếp xúc gần dân, lúa được chở từ ghe khác đến ghe tập kết. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top