Thương hiệu Việt đang ở đâu trên thị trường quốc tế?

Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tại Diễn đàn thương hiệu Việt Nam năm 2019. Ảnh Thái Linh.
Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tại Diễn đàn thương hiệu Việt Nam năm 2019. Ảnh Thái Linh.
Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia tại Diễn đàn thương hiệu Việt Nam năm 2019. Ảnh Thái Linh.
Lên top