Thương chiến Mỹ Trung có khiến dòng vốn rút khỏi chứng khoán Việt Nam?

Thương chiến Mỹ Trung ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính toàn cầu.
Thương chiến Mỹ Trung ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính toàn cầu.
Thương chiến Mỹ Trung ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính toàn cầu.
Lên top