Thuốc lá mới đang tấn công vào giới trẻ bằng mọi cách

Thuốc lá mới và thuốc lá điếu truyền thống. Ảnh minh họa: Kỳ Uyên.
Thuốc lá mới và thuốc lá điếu truyền thống. Ảnh minh họa: Kỳ Uyên.
Thuốc lá mới và thuốc lá điếu truyền thống. Ảnh minh họa: Kỳ Uyên.
Lên top