Thuốc lá điện tử muôn hình vạn trạng chiêu dụ giới trẻ

Thuốc lá điện tử có nhiều mẫu mã, nhiều kiểu đóng gói, nhiều loại hương liệu nhằm chiêu dụ giới trẻ. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: HealthBridge Canada tại Việt Nam
Thuốc lá điện tử có nhiều mẫu mã, nhiều kiểu đóng gói, nhiều loại hương liệu nhằm chiêu dụ giới trẻ. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: HealthBridge Canada tại Việt Nam
Thuốc lá điện tử có nhiều mẫu mã, nhiều kiểu đóng gói, nhiều loại hương liệu nhằm chiêu dụ giới trẻ. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: HealthBridge Canada tại Việt Nam
Lên top