"Thung lũng silicon của Việt Nam” tung chiêu hút nhà đầu tư mới

Phối cảnh Khu CNC Hòa Lạc. (Ảnh: PV)
Phối cảnh Khu CNC Hòa Lạc. (Ảnh: PV)
Phối cảnh Khu CNC Hòa Lạc. (Ảnh: PV)