Thuế VAT xe công nghệ 10%, tài xế “kêu”, tiền thuế là của ai?

Mức thuế VAT đối với dịch vụ xe công nghệ tăng lên 10% từ ngày 5.12.2020. Ảnh: Thế Lâm.
Mức thuế VAT đối với dịch vụ xe công nghệ tăng lên 10% từ ngày 5.12.2020. Ảnh: Thế Lâm.
Mức thuế VAT đối với dịch vụ xe công nghệ tăng lên 10% từ ngày 5.12.2020. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top