Thuế VAT và đề xuất của Bộ Tài chính, những điều có thể bạn chưa biết

Thuế VAT đơn thuần là một khoản được cộng thêm vào giá bán của đối tượng cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ảnh KH.
Thuế VAT đơn thuần là một khoản được cộng thêm vào giá bán của đối tượng cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ảnh KH.
Thuế VAT đơn thuần là một khoản được cộng thêm vào giá bán của đối tượng cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ảnh KH.
Lên top