Thuế VAT trước đây 3%, nay lên 10%, còn 7% đã đi về đâu?

Mức thuế VAT tăng từ 3% lên 10%, đối tượng chịu thuế không phải là tài xế. Ảnh: Thế Lâm.
Mức thuế VAT tăng từ 3% lên 10%, đối tượng chịu thuế không phải là tài xế. Ảnh: Thế Lâm.
Mức thuế VAT tăng từ 3% lên 10%, đối tượng chịu thuế không phải là tài xế. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top