Thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ được giảm?

Bộ Công Thương đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Ảnh Cao Nguyên (ảnh minh họa).
Bộ Công Thương đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Ảnh Cao Nguyên (ảnh minh họa).
Bộ Công Thương đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Ảnh Cao Nguyên (ảnh minh họa).
Lên top