Thực thi RCEP: Thị trường mới nhiều thách thức, nhưng có thể chinh phục

Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, có thể tự tin gia nhập thị trường RCEP với 2,2 tỉ người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, có thể tự tin gia nhập thị trường RCEP với 2,2 tỉ người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, có thể tự tin gia nhập thị trường RCEP với 2,2 tỉ người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Lên top