Thực thi EVFTA: Xuất khẩu tôm sang EU đạt mức tăng trưởng cao nhất

Xuất khẩu tôm sang EU tăng mạnh nhất từ trước đến nay nhờ EVFTA. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu tôm sang EU tăng mạnh nhất từ trước đến nay nhờ EVFTA. Ảnh: Nhật Hồ
Xuất khẩu tôm sang EU tăng mạnh nhất từ trước đến nay nhờ EVFTA. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top